اخباراخبار اقتصادی امارات

آیا کارفرما در امارات می‌تواند در دوره مرخصی با نیروی کار قطع همکاری کند؟

آشنایی با قانون کار جدید امارات متحده عربی

آشنایی با قانون کار جدید امارات متحده عربی

نه تنها ارسال نامه پایان خدمت برای یک کارمند در دوران مرخصی، غیردوستانه است، بلکه اساسا براساس قانون کار امارات متحده عربی، غیرقانونی محسوب می‌شود.

به گزارش مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی، کارن بابکر، مشاور مستقل مالی و شریک ارشد در موسسه هالبورن استس در دوبی برای پایگاه خبری نشنال نیوز می‌نویسد: «ماده ۳۵ قانون جدید کار امارات تاکید می‌کند: اگر هر یک از طرفین قرارداد استخدام مطابق مفاد این قانون-فرمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن قصد لغو قرارداد داشته‌باشند، اعتبار دوره زمانی اعلام پیش‌بینی شده در قرار داد نباید به جز در روز برنامه‌ریزی شده برای بازگشت کارگر از مرخصی آغاز شود، مگر اینکه دو طرف توافق دیگری انجام داده‌باشند.»

بنابراین در صورتی که یک فرد در طول مرخصی، بر اساس قرارداد اعلام پایان همکاری در طول ۳۰ روز آینده دریافت کند، این اعلام از نخستین روز کاری بعد از پایان مرخصی او اعتبار خواهد داشت و روزهای دوران مرخصی در این دوره اعلام پیش از پایان خدمت موثر نخواهند بود.

بر این اساس کارگر باید تمامی دستمزد توافق شده برای روزهای مرخصی با حقوق را علاوه بر ۳۰ روز کاری دوره اعلام پایان همکاری را دریافت کند.

نوشتهٔ پیشین
قوانین و مقررات مالیاتی گمرکی امارات 2022
نوشتهٔ بعدی
هیات تجاری-فناوری ایران در نمایشگاه انرژی خاورمیانه حضور یافت

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

فهرست